Fahamka CDD

Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (MPS) waxay bilaabayaan inay hirgeliyaan qorshaheeda dhameystiran ee Comprehensive District Design (CDD) kaas oo ka warbixinaya tayada tacliimeed, sinaanta & joogtaynta waxbarashada ardayda ku nool degmada oo dhan. Isbedelada waxaa ka mid ah iskuulada qaar oo noqda iskuulada bulshada ama iskuulada magnatka, isbeddelada qaabeynta fasalada, iyo dib u cusbooneysiinta xuduudaha iskuulka taas oo ka dhalan doonta waxoogaa isbeddelo ah xulashada aaga kaqeybgalka iyo u qalmida gaadiidka.

Markii aan tan diyaarinay, waxaan sameynay wax ka beddel yar oo ku saabsan qaababka iskuulka degmada, oo ay ka mid tahay ka warbixinta isdiiwaangalinta iyo tirakoobka ardayda ee sanad dugsiyeedka 2021-22. Waxaan sidoo kale ku darnay rasaas astaamahan si kooban u sharxeyna wixii isbeddel ah ee la filayo sanadihii hore.

Su'aalaha badanaa la isweydiiyo

CDD-ga wuxuu saameyn ku yeelanayaa iskuul walba si ka duwan sidii hore. Waxaan ku darnay barta wax lagu qoro astaamaha iskuulka degmada oo sharaxaya sida CDD-ga ay saameyn ugu yeelan doonto. Waxaad sidoo kale sahamin kartaa https://mpls.k12.mn.us/somali_3 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ama aad ula xiriirto kooxda Adeegyada Meelaynta Ardayda oo ah sps.deparatment@mpls.k12.mn.us si aad u hesho hagitaan.

schoolchildren-cdc-UqTrGSohyCs-unsplash
schoolchildren-2-cdc-_fTNVaFbMdo-unsplash
schoolchildren-3-cdc-8LITuYkZRIo-unsplash